juns 123b
168 view
  • #1
  • Nhân viên chơi lớn húp luôn vợ của sếp. Đó là lý do tại sao bây giờ mẹ tôi bắt đầu chỉ bán điện thoại di động trong cửa hàng. Tan học, tôi cũng bắt đầu ngồi bán hàng với mẹ. Nhưng tôi không chú ý lắm đến cửa hàng này. Vì vậy, mẹ tôi đã từng nói với tôi, con trai, bây giờ con nên tập trung vào việc học. Kể từ khi mẹ tôi bắt đầu ngồi trong cửa hàng, cửa hàng của chúng tôi ngày càng phát đạt. Mọi người chỉ có thể tính phí từ cửa hàng của chúng tôi. Bây giờ mẹ tôi cũng bắt đầu thay đổi. Ammi bắt đầu ngồi trong cửa hàng trong bộ quần áo bó sát. Bây giờ cô ấy thường bắt đầu mặc lehengas và kurtis. Ăn mặc như vậy, thân hình gợi cảm của cô càng được phô bày trước mặt.

    Liên hệ quảng cáo

    telegram